polski eden-portfolio
eden-portfolio eden-portfolio
eden-portfolio eden-portfolio eden-portfolio
eden-portfolio

      |  strona główna > info > internet > ...

 ¶roda 22.05.2024 eden-portfolio
[Rozmiar: 474 bajtów] [Rozmiar: 474 bajtów]

eden  co warto wiedzieć o stronach www


Własna strona internetowa to w dzisiejszych czasach konieczność, jednak aby jej oddziaływanie było skuteczne,
a proces tworzenia przebiegał sprawnie, warto przed przystąpieniem do realizacji przemyśleć kilka kwestii.

strony internetowe - www

•  KOSZTY

Posiadanie strony związane jest z opłatami:

domena – adres wpisywany w przeglądarkę – opłata raz w roku ok. kilkadziesiąt złotych,

serwer – miejsce na dysku dla wszystkich plików naszej strony – opłata raz w roku ok. kilkaset złotych,

opracowanie zasadniczej strony – projekt i realizacja – opłata jednorazowa ustalana indywidualnie dla konkretnego projektu,

bieżąca obsługa – utrzymanie i aktualizacja strony – opłata opcjonalna i zależna od rodzaju swiadczeń.

Domena powinna być możliwie krótka, najlepiej z nazwą firmy i łatwo zapadająca w pamięć, np. http://www.nazwa.pl lub http://www.nazwa.com, należy jednak sprawdzić, czy nie jest ona już używana. Serwer najlepiej komercyjny, unikamy wówczas przykrych niespodzianek. Wybór firmy hostingowej naturalnie należy do klienta, ale w razie potrzeby służymy pomocą.

strony internetowe - www

•  TWORZENIE

Projektowanie strony odbywa się w kilku etapach, rozpoczyna się ustaleniem wstępnych założeń, a kończy testami
i promocją:

Etap 1 – Założenia wstępne

Określenie potrzeb klienta, przeznaczenia witryny, grupy klientów do których strona ma być kierowana, a także wsłuchanie się w sugestie. Ustalenie jakimi materiałami i w jakiej formie dysponujemy oraz jakie ewentualnie działania uzupełniające należy podjąć. Zebranie danych potrzebnych do pozycjonowania strony tj. przygotowanie słów kluczowych określających charakter działalności itp.

Etap 2 – Kalkulacja kosztów

Ustalamy wstępny kosztorys oraz harmonogram prac dopasowując rozwiązania do budżetu klienta. Ceny są różne dla różnych projektów i uzależnione od szaty graficznej, ilości podstron, stanu przygotowania materiałów (zdjęć, tekstu) itp., ogólnie od czasu potrzebnego na wykonanie ustalonych prac. Przed przystąpieniem do kolejnego etapu, klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 30% ogólnej sumy, jednak w przypadku większych i bardziej czasochłonnych prac, za obopólną zgodą dopuszczalne są inne ustalenia.

Etap 3 – Budowa koncepcji wyglądu strony (layout)

Ten etap jest niezwykle ważny, określamy bowiem strukturę strony, ilość i rodzaj podstron, ich zawartość, nawigację, ozdobniki (banery, animacje). Błędy tutaj popełnione, mogą wręcz uniemożliwić kontynuację dalszych prac według ustalonych założeń. Jeżeli klient nie ma własnej koncepcji na wygląd strony, przedstawiamy swoją propozycje. Po uzgodnieniu layoutu, przystępujemy do opracowania strony graficznej strony. Następnie klient akceptuje całość i jest to warunek konieczny aby przystąpić do dalszych prac. Na tym etapie, znając już wszystkie założenia layoutu, może też nastąpić doprecyzowanie kosztorysu.

Etap 4 – Zasadnicza realizacja

Kompletowanie materiałów, opracowanie elementów składowych, grafiki, tekstu, zdjęć, tabel, kodowanie i składanie wszystkiego w całość oraz umieszczenie niezbędnych plików na serwerze klienta.

Etap 5 – Testowanie strony.

Testowanie wszystkich elementów strony pod względem funkcjonalności, szybkości i ewentualnie występujących błędów. Następnie sprawdzamy jak zachowuje się strona w różnych przeglądarkach, w niektórych bowiem przypadkach może się zdarzyć, że różne elementy kodu mogą być różnie interpretowane.

Etap 6 – Promocja strony

Po przetestowaniu strony i uwzględnieniu ostatnich poprawek, zaczynamy promocje strony czyli podjęcie działań, aby jak największa część społeczności internetowej dowiedziała się o istnieniu naszej strony. Proces ten jednak jest skomplikowany i długotrwały, a na efekty trzeba czekać nieraz tygodniami lub nawet miesiącami, zwłaszcza jeśli chodzi o pozycjonowanie w przeglądarkach, np. Google.

Etap 7 – Finalizacja.

Po umieszczeniu strony na serwerze klienta, usunięciu błędów, pozytywnym przejściu testów i poczynieniu działań związanych z promocją, prace uważa się za zakończone i klient dokonuje przelewu pozostałej kwoty pomniejszonej
o uprzednio wpłaconą zaliczkę.


Tak w skrócie wygląda proces tworzenia strony www, lecz przypadku niedużych, kilkustronicowych prac, może on być znacznie uproszczony.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, staramy się aby klient był zadowolony i aby tworzona strona pozytywnie wyróżniała się spośród innych znajdujących się w internecie. Trzeba jednak pamiętać, że wszelkie zmiany i późniejsze odstępstwa od poczynionych ustaleń, związane są z dodatkową pracą, czasem, a więc i dodatkowymi kosztami.


Aby proces przygotowania strony przebiegał sprawnie, dobrze jest mieć w miarę sprecyzowane oczekiwania,
a najlepiej ogólny pogląd na wygląd strony, warto więc zastanowić się nad:

  •  przeznaczeniem strony i jej zawartością,
  •  liczbą podstron,
  •  sposobem nawigacji,
  •  rodzajem i ilością materiałów mających się niej znaleĽć tj. tekstów, zdjęć, grafik, przyjmując, że ok. 1 strona A4
     równa jest jednej stronie internetowej,
  •  stanem ich przygotowania, które z nich będą dostarczane przez klienta, a które przygotowane przez nas,
  •  poziomem zaawansowania graficznego strony tj. ilością tekstu, zdjęć, rodzajem grafiki, czy będą animacje, tabele,
  •  innymi sugestiami.
 
 
                                              
  EDEN-Media  Studio grafiki i reklamy  © 2009  Wszelkie prawa zastrzeżone   |   e-mail: eden@post.pl

     Paj±czek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!