polski eden-portfolio
eden-portfolio eden-portfolio
eden-portfolio eden-portfolio eden-portfolio
eden-portfolio

      |  strona główna > info > prezentacje multimedialne > ...

 niedziela 23.06.2024 eden-portfolio
[Rozmiar: 474 bajtów] [Rozmiar: 474 bajtów]

eden  co warto wiedzieć o multimedialnych prezentacjach na CD/DVD


Prezentacje multimedialne na CD są doskonałym uzupełnieniem oferty reklamowej, niezwykle przydatne na targach, w rozmowach negocjacyjnych z klientami. W porównaniu z internetowymi serwisami mają podstawową przewagę, mogą być bardzo rozbudowane i zawierać materiały w dużych rozdzielczościach, bez względu na ich wielkość i ilość. Jedynym ograniczeniem jest pojemność nośnika.

Przeznaczeniem prezentacji multimedialnej może być wizualizacja firmy, ale może też ona stanowić katalog produktów, czyli pełną oferta jaką dysponuje firma.


Tworzenie prezentacji na CD bardzo przypomina tworzenie strony internetowej i podobnie jak tam, aby jej oddziaływanie było skuteczne, a sam proces przebiegał sprawnie, warto przed przystąpieniem do realizacji przemyśleć kilka kwestii.

strony internetowe - www

•  KOSZTY

Ogólne koszty wykonania prezentacji na CD, mogą składać się z kilku składników:

opracowanie zasadniczej prezentacji – projekt i realizacja – opłata jednorazowa ustalana indywidualnie dla konkretnego przypadku,

tłoczenie płyt CD/DVD – opłata zależna od wielkości nakładu,

aktualizacja prezentacji – projekt i realizacja – opłata jednorazowa ustalana indywidualnie dla konkretnego przypadku.

Należy jednak pamiętać, że aktualizacja prezentacji wydanej na CD/DVD związana jest z ponownym tłoczeniem całego nakładu.

strony internetowe - www

•  TWORZENIE

Proces tworzenia prezentacji odbywa się w kilku etapach, rozpoczyna się ustaleniem wstępnych założeń, a kończy testami:

Etap 1 – Założenia wstępne

Określenie potrzeb klienta, przeznaczenia prezentacji, grupy klientów do których prezentacja ma być kierowana, a także wsłuchanie się w sugestie. Ustalenie jakimi materiałami i w jakiej formie dysponujemy oraz jakie ewentualnie działania uzupełniające należy podjąć. Na tym też etapie ustalany jest format w jakim będzie tworzona prezentacja, *.pdf, *.html, *.exe, czy też inne.

Etap 2 – Kalkulacja kosztów

Ustalamy wstępny kosztorys oraz harmonogram prac dopasowując rozwiązania do budżetu klienta. Ceny są różne dla różnych przypadków i uzależnione od szaty graficznej, ilości podstron, stanu przygotowania materiałów (zdjęć, tekstu) itp., ogólnie od czasu potrzebnego na wykonanie ustalonych prac. Przed przystąpieniem do kolejnego etapu, klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 30% ogólnej sumy, jednak w przypadku większych i bardziej czasochłonnych prac, za obopólną zgodą dopuszczalne są inne ustalenia.

Etap 3 – Budowa koncepcji wyglądu prezentacji (layout)

Ten etap jest niezwykle ważny, określamy bowiem strukturę strony, ilość i rodzaj podstron, ich zawartość, nawigację, ozdobniki (banery, animacje). Błędy tutaj popełnione, mogą wręcz uniemożliwić kontynuację dalszych prac według ustalonych założeń. Jeżeli klient nie ma własnej koncepcji na wygląd strony, przedstawiamy swoją propozycje. Po uzgodnieniu layout'u, przystępujemy do opracowania strony graficznej strony. Następnie klient akceptuje całość i jest to warunek konieczny aby przystąpić do dalszych prac. Na tym etapie, znając już wszystkie założenia layoutu, może też nastąpić doprecyzowanie kosztorysu.

Etap 4 – Zasadnicza realizacja

Kompletowanie materiałów, opracowanie elementów składowych, grafiki, tekstu, zdjęć, tabel, wykresów, kodowanie i składanie wszystkiego w całość.

Etap 5 – Testowanie prezentacji.

Testowanie wszystkich elementów prezentacji pod względem funkcjonalności, szybkości i ewentualnie występujących błędów.

Etap 6 – Finalizacja.

Po usunięciu błędów, pozytywnym przejściu testów i pisemnej akceptacji końcowej wersji, prace uważa się za zakończone i klient dokonuje przelewu pozostałej kwoty pomniejszonej o uprzednio wpłaconą zaliczkę. Tłoczenie pozostaje już w gestii klienta, który sam dokonuje wyboru producenta i z nim ustala warunki.


Tak w skrócie wygląda proces tworzenia multimedialnej prezentacji na CD/DVD.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, staramy się aby klient był zadowolony. Należy jednak pamiętać, że wszelkie zmiany i późniejsze odstępstwa od poczynionych ustaleń związane są z dodatkową pracą, czasem, a więc
i dodatkowymi kosztami. Warto też mieć na uwadze, że przed przekazaniem klientowi końcowych materiałów dokonuje on akceptacji całości wykonanych prac i na nim spoczywa odpowiedzialność za ewentualne póĽniejsze niejasności.

Ze względu na znaczne zwiększenie kosztów, klient sam dokonuje wyboru producenta tłoczącego płyty CD/DVD i z nim bezpośrednio ustala warunki i formy płatności. Nie pośredniczymy zatem w procesie tłoczenia choć chętnie służymy radą w wyborze tłoczni.


Podobnie jak w przypadku stron internetowych, aby proces przygotowania strony przebiegał sprawnie, dobrze jest mieć w miarę sprecyzowane oczekiwania, a najlepiej ogólny pogląd na wygląd strony i warto zastanowić się nad:

  •  przeznaczeniem strony i jej zawartością,
  •  liczbą podstron,
  •  sposobem nawigacji,
  •  rodzajem i ilością materiałów mających się niej znaleĽć tj. tekstów, zdjęć, grafik, przyjmując że max. 1/2 strony A4      równa jest jednej stronie prezentacji,
  •  stanem ich przygotowania, które z nich będą dostarczane przez klienta, a które przygotowane przez nas,
  •  poziomem zaawansowania graficznego strony tj. ilością tekstu, zdjęć, rodzajem grafiki, czy będą animacje, tabele,
  •  innymi sugestiami.
 
 
                                              
  EDEN-Media  Studio grafiki i reklamy  © 2009  Wszelkie prawa zastrzeżone   |   e-mail: eden@post.pl

     Paj±czek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!